Parkering

långtidsparkering

  1. Flygplatsens långtidsparkering ligger på inhägnat och kameraövervakta område i nära anslutning till terminalen. Platsen kan ej förbokas, det finns gott om utrymme. Parkeringsautomaterna hanterar de flesta bensin-/kreditkort.

    Förenkla din parkering, betala och sköt din parkering direkt via apptjänsten Way To Parklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

    Pris långtidsparkering:
    90kr/dygn
    510kr/vecka (följande dygn från dag åtta, 45 kr/dygn)

Öppethållande långtidsparkering:
Långtidsparkeringen hålls öppen i samband med samtliga ankomster och avgångar.

korttidsparkering

  1. Korttidsparkering ligger i direkt anslutning till passagerarterminalen. Det finns en parkeringsautomat på området. Parkering får ske i max 3 timmar.

Pris korttidsparkering:
5 kr/30 min (max 3 timmar)

SNABBGUIDE PARKERINGSAUTOMAT


1. Sätt ert kort i parkeringsautomaten.
2. Välj hur länge ni vill stå parkerade med hjälp av knapparna under displayen, godkänn med den gröna knappen.
3. Slå er pinkod.
4. Vänta tills en parkeringlapp kommer ur automaten.
5. Placera parkeringslappen väl synlig i framrutan på er bil.
6. När ni kommer tillbaka från er resa behöver ni EJ checka ut er bil igen.

Skulle parkeringsautomaterna vara ur funktion ber vi er gå till informationsdisken i passagerarterminalen för betalning.

Parkering